Polityka prywatności

Najważniejsze dla nas jest Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja. Chcemy, abyś wiedział jak chronimy i wykorzystujemy i Twoje dane, w szczególności dane osobowe i dane innych Usługobiorców, korzystających ze Strony Internetowej ​Wedliniarz.com.​Chcemy Cię także ostrzec przed zagrożeniami, jakie czyhają w Internecie i jak im zapobiegać. Zapoznaj się z naszą poniższą Polityką Prywatności. W razie wątpliwości dzwoń 22 877 40 42, 509 412 515 lub pisz ​kontakt@wedliniarz.com.​Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.

I. Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe przekazywane nam przez Ciebie (Użytkownika) w związku z rejestracją i korzystaniem ze Sklepu Internetowego znajdującego się pod Stroną Internetową Wendliniarz.com są przetwarzane przez P.H.U. ASSIST Jarosław Graczyk, z siedzibą przy Alei Prymasa Tysiąclecia 62, 01-424 Warszawa. Firma P.H.U. ASSIST Jarosław Graczyk założonej w 2003 roku w Warszawie, zarejestrowana w ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 7821/2003. Otrzymała nr. REGON 015621696, nr. NIP 118-017-87-85. Adres e-mail: kontakt@wedliniarz.com. Telefony kontaktowe: 22 877 40 42, 509 412 515.

Na początek pragniemy przybliżyć Ci informacje, których podania wymaga od nas art. 13 RODO. Znajdziesz je poniżej:

1. ​Kim jesteśmy​? – jesteśmy podmiotem gospodarczym działającym w formie jednoosobowej działalności gospodarczej działającą pod firmą Jarosław Graczyk Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ASSIST. Adres siedziby znajduje się w Warszawie (01-424) przy Alei Prymasa Tysiąclecia 62. Jesteśmy wpisani do Generalnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 7821/2003 Nasz REGON to 015621696, a NIP 118-017-87-85. Możesz się z nami skontaktować pod numerem telefonu 22 877 40 42, 509 412 515, e-mailem: kontakt@wedliniarz.com lub pisząc na nasz adres korespondencyjny: Aleja Prymasa Tysiąclecia 62, 01-424. To my zbieramy Twoje dane i jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych.

2. ​Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, głównie ​RODO – Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych stanowiącego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016) oraz Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, przy zachowaniu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, spełniających wymogi polskiego prawa.

3. ​Jakie dane osobowe zbieramy? – ​zbieramy takie dane osobowe jak:

 1. imię i nazwisko;
 2. adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres odbioru, adres dostawy;
 3. numer NIP w przypadku przedsiębiorców;
 4. numer telefonu;
 5. adres e-mail;
 6. numer rachunku bankowego np. w przypadku zwrotu należności opłaconego towaru, w procesie reklamacji.

4. ​Kiedy je zbieramy? -​ Twoje dane osobowe jako Użytkownika/Klienta, zbieramy gdy korzystasz z naszego Strony Internetowej, np. podczas:

 1. zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego w rozumieniu naszego Regulaminu Sklepu Internetowego Wedliniarz.com;
 2. realizacji zawartych umów o świadczenie usług elektronicznych z pkt 1 powyżej;
 3. rejestracji w Sklepie Internetowym w trakcie zakładania Konta Klienta;
 4. weryfikacji i identyfikacji Ciebie, jak i innych Klientów (np. podczas logowania);
 5. zlecania dostarczenia zamówionych produktów przez Ciebie realizującym usługi przesyłki zamówionych przez Ciebie produktów za pośrednictwem podmiotu realizującego usługi przewozowe: R2G Polska Sp. z o.o. oraz Poczta Polska SA.
 6. korzystania z funkcjonalności Sklepu Internetowego.

5. ​Dlaczego zbieramy dane?

Dane osobowe, które są nam powierzone przez Ciebie (Użytkownika), w szczególności imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są w różnych celach:

 1. w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez Ciebie zamówień;
 2. w celu realizacji składanych przez Ciebie zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego ​Wedliniarz.com;​
 3. w celu rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);

W szczególności ​zbieramy dane, aby wykorzystać je do następujących celów:

 1. zawierania i realizowania umów sprzedaży, w tym o świadczenie usługelektronicznych, które zawierasz przy pomocy Strony Internetowej;
 2. korzystania z funkcjonalności Sklepu Internetowego Wedliniarz.com (w tym zalogowania się do niego);
 3. realizacji usługi dostarczenia czyli usługi przewozu zamówionego przez Ciebie produktu, bo wybrałeś taką możliwość w Sklepie Internetowym dostawy lub odbioru produktu;
 4. zamieszczania na stronie Sklepu Internetowego Wedliniarz.com informacji o zmianie warunków świadczenia usług z pkt 2 powyżej, w szczególności o zmianie cennika i Regulaminów;
 5. obsługi należności i roszczeń związanych z zawartymi umowami, w tym prowadzenie procesu reklamacyjnego i windykacyjnego;
 6. prowadzenie korespondencji z Tobą i innymi Usługobiorcami, która zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego służy głównie do przekazania oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Twojego Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży (z chwilą otrzymania przez Klienta tej wiadomości w formie e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą).
 7. sporządzania dokumentacji księgowej, w tym wystawiania faktur;
 8. sporządzania dokumentacji zawieranych umów;
 9. celów archiwalnych;
 10. realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
 11. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego Wedliniarz.com:
  1. nie prowadzimy ​działań związanych z marketingiem bezpośrednim,
  2. nie prowadzimy​ profilowania klientów;
  3. nie prowadzimy ​działalności reklamowej, nie przesyłamy reklam;
  4. nie wysyłamy i​nformacji handlowych;
  5. nie organizujemy​ konkursów;
  6. nie zbieramy danych ​na potrzeby badań statystycznych czy ankiet.
 12. Nie sprzedajemy​ Twoich danych;
 13. Nie przekazujemy danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 14. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy sprzedaży i dostarczenia usługi.
 15. Zgodnie z art.6 RODO by wykonać dla Ciebie naszą usługę i zrealizować sprzedaż zamówionego przez Ciebie produktu, potrzebne jest jedynie przetwarzanie Twoich minimalnych danych osobowych, stąd nie ma potrzeby żądania od Ciebie zgód na przetwarzanie danych (RODO, wytyczne zawarte w Przewodniku po RODO dla Małych Średnich Przedsiębiorstw Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Warszawa 2018 r.).

6. ​Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych może lub mogą być:

 1. zgoda – tj. dobrowolne wyrażona przez Użytkownika zgoda na przetwarzanie danych – wskazana w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych stanowiące Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (2016/679) z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), która jest niezbędna w przypadku gdy wyrażasz zgodę na prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych (marketingu bezpośredniego), profilowania, przekazywania informacji handlowych, zapraszania do konkursów, wypełnienia ankiet czy udziału w badaniach – ​w naszym Sklepie Internetowym tego typu działań nie prowadzimy;​
 2. wymogi kontraktowe – tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania umowy sprzedaży, wykonania na Twoje żądanie usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych zamówień, w tym nadawania przesyłki kurierskiej czy pocztowej – wskazane w art. 6 ust.1 lit. b) RODO;
 3. wymogi ustawowe – tj. konieczność wypełnienia przez P.H.U. ASSIST Jarosław Graczyk (administratora danych) obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa, gdzie musimy je przechowywać dla celów podatkowych i rachunkowych – wskazane w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 4. uzasadnione wymogi administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów P.H.U. ASSIST Jarosław Graczyk, szczególnie dochodzenia i zaspokojenia roszczeń – wskazane w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

7. ​Kto jest odbiorcą danych osobowych?

 1. P.H.U. ASSIST Jarosław Graczyk jako administrator danych w celu wykonania umowy sprzedaży zamówionego przez Ciebie produktu w Sklepie Internetowy,
 2. wybrana przez Ciebie na stronie Sklepu Internetowego firma transportowa realizująca usługę przewozową (pocztową czy kurierską), gdzie kurier może kontaktować się telefonicznie z Tobą, odbiorcą, nadawcą przesyłki pod przekazane numery telefonu w celu usprawnienia dostarczenia przesyłki czyli zamówionego produktu – P.H.U. ASSIST Jarosław Graczyk ma podpisaną w tym celu umowę z R2G Polska Sp. Z o.o. będącego właścicielem serwisu apaczka.pl;
 3. o ile zajdą takie okoliczności, podmioty zajmujące się dochodzeniem roszczeń i obsługą prawną P.H.U. ASSIST Jarosław Graczyk, między innymi firmy windykacyjne i kancelarie prawne;
 4. podmiot świadczący na rzecz P.H.U. ASSIST Jarosław Graczyk usługi księgowe Experiens Sp. z o.o, na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych (głównie dotyczy danych osobowych osób zatrudnionych P.H.U. ASSIST Jarosław Graczyk; dla celów prowadzenia ksiąg rachunkowych, w celach podatkowych, obsługi kadrowo płacowej);
 5. w przypadku przedsiębiorstw podmioty weryfikujące jak Biura Informacji Gospodarczej -​ w celu weryfikacji wiarygodności przedsiębiorstwa będącego klientem P.H.U. ASSIST Jarosław Graczyk;
 6. osoby, organy i instytucje uprawnione do dostępu do danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów.

8. ​Znaj swoje prawa i wiedz, że:

 1. Powierzając nam swoje dane osobowe masz prawo wglądu do nich, prawo żądania ich aktualizacji oraz prawo żądania ich usunięcia.
 2. Dane osobowe podane przez Ciebie w koncie Klienta możesz samodzielnie edytować i usuwać (zakładka „Moje konto”). Możesz również zwrócić się do nas z żądaniem usunięcia całego konta Klienta poprzez wysłanie stosownej prośby na adres e-mail: ​kontakt@wedliniarz.com ​z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie InternetowymWedliniarz.com.​
 3. W myśl obowiązującego prawa możesz w każdym momencie:
  1. żądać od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, j​ak również ​ograniczenia przetwarzaniaTwoich danych, ​wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, masz także prawo do przenoszenia danych.​ W szczególności w dowolnym momencie możesz przeglądać lub modyfikować swoje dane w panelu klienta w zakładce “Moje Konto” po zalogowaniu Strony Internetowej. Poinformuj nas tylko o swoim żądaniu korzystając z funkcjonalności Strony Internetowej Wedliniarz.com, listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Danych osobowych użytych do złożenia Zleceń i zawarcia Umów nie można zmienić ani usunąć, gdyż są one integralną częścią Umowy Sprzedaży;
  2. wnieść skargę do organu nadzorczego,​jeśli sądzisz, że dotyczące Ciebie przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych;
 4. zgodnie z prawem (RODO) przysługuje Tobie prawo cofnięcia wydanej zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeśli ją wydałeś), w każdym momencie możesz ją cofnąć ​całkowicie lub częściowo, składając stosowne oświadczenie w formie pisemnej lub e-mailowej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

  Zauważ, że w naszym sklepie nie stosujemy praktyki wysyłania informacji handlowych, profilowania czy działań wymagających uzyskania odrębnych zgód na przetwarzanie danych osobowych. Działamy w tym zakresie zgodnie z prawem i w celu wykonania umowy (art.6 ust.1, lit. b)), stąd tych zgód nie wymagamy. Będziemy wysyłać do Ciebie wiadomości e-mail związane z zawarciem umowy sprzedaży zamówionego produktu i jej realizacją (np. statusy Zleceń, elektroniczne obrazy faktur), co zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego Wedliniarz.com wymaga wysłania powiadomienia do Ciebie.

9. ​Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane osobowe zebrane w związku z zawarciem umowy będą przechowywane przez okres w zakresie w jakim ich przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się przez nas z obowiązku sprawozdawczości finansowej (rozliczeń podatkowych). Okres ten może ulec wydłużeniu do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń przysługujących PHU ASSISI od Klientów oraz roszczeń Klientów wobec PHU ASSIST.

zgodnie z prawem (RODO) przysługuje Tobie prawo cofnięcia wydanej zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeśli ją wydałeś), w każdym momencie możesz ją cofnąć ​całkowicie lub częściowo, składając stosowne oświadczenie w formie pisemnej lub e-mailowej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

Czyli okres przetwarzania pozyskanych danych osobowych związany jest wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania, w okresie niezbędnym do ich realizacji.

W przypadku związanym z obroną lub dochodzeniem roszczeń dane osobowe będą przetwarzane przez dłuższy z następujących terminów:

 1. przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych (np.: wypełnienia obowiązku prawnego Administratora Danych, wynikającego z obowiązku prawnego w tym wynikających z przepisów podatkowych lub rachunkowych), albo
 2. posprzedażowej obsługi np. obsługi reklamacji, albo
 3. przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.

Przekazane przez Ciebie dane osobowe będą mogły być w ramach ich przetwarzania, w celach wskazanych powyżej – udostępniane innym niż PHU ASSIST Jarosław Graczyk podmiotów tj:

 1. podmiotom wspierającym operacyjne wykonanie zamówienia, takie jak realizacja usługi dostarczenia zamówienia w formie przesyłki pocztowej lub przesyłki kurierskiej np. podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską;
 2. podmiotom świadczącym usługi na rzecz PHU ASSIST Jarosław Graczyk np. usługi IT, usługi audytowe, doradcze, konsultacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową na podstawie umowy o powierzenie danych osobowych;

10. ​Pamiętaj! – podanie danych osobowych jest dobrowolne,​jednakże niepodanie danych osobowych lub ich niepełne podanie może uniemożliwić korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego Wedliniarz.com. na przykład, jeżeli wybierzesz formę dostarczenia zamówionego produktu za pośrednictwem kuriera, bez podania pełnego adresu, na który ma być dostarczony zamówiony produkt, nie wyślesz prawidłowo przesyłki. Bez podania wszystkich niezbędnych danych, może nie dojść także do zawarcia umowy – musimy bowiem wiedzieć z kim ją zawieramy.

11. ​W przypadku otrzymania od Ciebie żądania ​dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania przeniesienia danych lub niepodlegania pod decyzję opierającą się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych – bez zbędnej zwłoki,​ nie później niż w terminie miesiąca od otrzymania żądania, udzielimy Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem.

W razie potrzeby, z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, możemy przedłużyć termin odpowiedzi o kolejne dwa miesiące. W terminie miesiąca od otrzymania żądania zawsze poinformujemy Cię o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia. Jeśli przekazałeś swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informację również przekażemy elektronicznie, chyba że zażądasz innej formy.

12. W przypadku, gdy nie podejmiemy działań w związku z żądaniem z ust. 10, niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – poinformujemy Cię o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

13. Udzielenia informacji zgodnie z ust. 11 i 12 jest wolne od opłat, jednakże jeżeli Twoje żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, możemy:

 1. pobrać rozsądną opłatę albo
 2. odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

14. ​W przypadku powzięcia przez Ciebie informacji o naruszeniu ochrony danych, powiadom nas o tym niezwłocznie. ​Umożliwi nam to podjęcie niezbędnych kroków. Niezależnie od powyższego w przypadku, gdy naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, bez zbędnej zwłoki powiadamia Cię o takim naruszeniu, jeżeli dotyczy ono Twoich danych.

15. Z uwagi na zawartą umowę z R2G Polska Sp. z o.o., właścicielem serwisu apaczka.pl, za pośrednictwem którego realizujemy dla Ciebie usługę dostarczenia przesyłki, powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych tylko i wyłącznie w celu realizacji Umowy Sprzedaży i dostarczenia przesyłki zamówionego przez Ciebie produktu.

II. Zasady bezpieczeństwa

1. P.H.U ASSIST Jarosław Graczyk. zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Ponadto dokładamy szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:

 1. poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
 2. uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
 3. adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe,
 4. dokładne i aktualne,
 5. nie przechowywane dłużej niż to konieczne,
 6. przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,
 7. bezpiecznie przechowywane,
 8. nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.

2. Dla Twojego bezpieczeństwa, pamiętaj o:

 1. ustanowieniu loginu i trudnego, 8-znakowego, alfanumerycznego hasła do Twojego konta Klienta uniemożliwiających w prosty sposób odgadnięcie ich przez osoby trzecie. W szczególności zalecamy stosowanie w haśle ciągu znaków i cyfr oraz dużych i małych liter;
 2. wylogowaniu się ze strony ​Wedliniarz.com po zakończonej sesji (zakończonych zakupach). Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z wylogowaniem się ze strony wedliniarz.com. Wylogowanie ze strony wedliniarz.com nastąpi po kliknięciu przycisku „Wyloguj”, który jest umieszczony w prawym górnym rogu strony;
 3. zachowaniu loginu i hasła do konta Klienta w tajemnicy, w tym w szczególności o nie przekazywaniu danych (loginu, hasła) jakimkolwiek osobom trzecim;
 4. korzystaniu z programów antywirusowych, w tym regularnym skanowaniu dysków w poszukiwaniu wirusów;
 5. korzystaniu ze strony i Sklepu internetowego ​Wedliniarz.com wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów, na których zainstalowano wyłącznie sprawdzone oprogramowanie. Korzystanie z cudzych komputerów rodzi ryzyko przechwycenia loginu, hasła lub innych danych, które podajesz;
 6. jeśli jednak korzystasz ze strony lub Sklepu internetowego ​Wedliniarz.com za pomocą obcego komputera, np. w kafejce internetowej, pamiętaj o tym, aby nie zapamiętywać danych na komputerze i usunąć historię przeglądanych stron. Z zapamiętanych danych może skorzystać osoba która będzie korzystała z komputera po Tobie.

III. Informacje techniczne

Stosujemy najnowsze technologie i specjalne procedury ochrony danych osobowych. Wykorzystujemy nowoczesne mechanizmy ochrony przekazywanych danych, w tym w szczególności połączenia szyfrujące.

Twoje dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w tym rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące doprzetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.

IV. Pliki Cookie (ciasteczka)

1. Używamy plików cookie (ciasteczek) do przechowywania informacji takich, jak Twoje osobiste ustawienia kiedy odwiedzasz nasz serwis. Może to obejmować możliwość zalogowania do niektórych funkcji serwisu.

2. Możesz zdezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies na naszych stronach w opcjach swojej przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu firewall (np. Norton Internet Security). Wyłączenie plików cookie może jednak spowodować niemożliwość pełnego wykorzystania opcji naszej Strony Internetowej. Nie będzie można między innymi zalogować się do Strony Internetowej.

V. Postanowienia końcowe

W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad zostaniesz poinformowany poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej.

Data ostatniej aktualizacji Polityki 22.05.2018.

VI. ​Nota prawna

wtorek, 22 maja 2018 Administrator Danych

Jako stronę internetową zamieszczoną pod adresem ​Wedliniarz.com ​rozumie się Sklep Internetowy ze wszystkimi podstronami serwisu.

Strona ​Wedliniarz.com​powstała aby podtrzymywać tradycję polskiego przetwórstwa mięsnego w warunkach domowych. Celem naszej strony jest kultywowanie i przekazywanie kolejnym pokoleniom, metod, technik, receptur wyrobów i potraw, sprzętu, które są niezbędne, aby powstały zdrowe i smaczne wędzonki, kiełbasy, wyroby podrobowe itp. Dodatkowo nasza strona zajmuje się szeroko pojętą produkcją domowym sposobem wędlin i serów, wędzenia ryb oraz produkcją innych półproduktów, jak i gotowych potraw w celu propagowania zdrowego, a także smacznego sposobu odżywiania.

1. Redakcja strony ​Wedliniarz.com​zapewnia, że dokłada wszelkich starań, aby strona była prowadzona rzetelnie, a zamieszczane na niej materiały miały najwyższą wartość merytoryczną.

2. Redakcja ​Wedliniarz.com​zastrzega sobie prawo wyłączności do zamieszczania zmian, kontroli lub usuwania treści w zakresie merytorycznym jak i wizualnym Strony Internetowej ​Wedliniarz.com ​Prawa autorskie do niniejszej strony internetowej, wraz z jej całą zawartością, stanowią własność ​Wedliniarz.com ​będącej własnością P.H.U. ASSIST Jarosław Graczyk.

3. W przypadku stwierdzenia złamania prawa na stronie ​Wedliniarz.com, ​Administratorzy mogą podjąć decyzję o powiadomieniu o tym fakcie odpowiednich władz.

4. Każdy zarejestrowany użytkownik, zobowiązany jest do wpisania prawdziwych swoich danych osobowych służących jedynie realizacji podstawowego celu, jakim są potrzeby konsumenta realizacji procesu zamówienia i procesów zakupu oraz dostarczenia produktów za pośrednictwem strony ​Wedliniarz.com,​ z zachowaniem obowiązującego prawa dotyczącego ochrony danych osobowych zawartych w szczególności w przepisach RODO oraz Ustawie o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29-08-1997r., Dz. Ust nr 133 poz. 883” Każdy użytkownik ma prawo do wglądu i w razie potrzeby uaktualnienia swoich danych osobowych.

5. Redakcja wedliniarz.com nie bierze odpowiedzialności za niewłaściwe funkcjonowanie serwisu i serwera internetowego.

6. Jakiekolwiek kopiowanie zawartych na stronie ​Wedliniarz.com​treści, grafik, zdjęć oraz innych materiałów jest surowo zabronione, gdyż są chronione prawami autorskimi.