Ochrona danych osobowych

Dbamy także o właściwe przechowywanie danych osobowych. Nasz Sklep spełnia warunki Ustawy o Ochronie Danych Osobowych pod względem prawnym i technicznym. Twoje dane są szyfrowane.
Przy transakcji zbieramy Twoje dane osobowe wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Możesz mieć pewność, że dane są bezpieczne i że nie zobaczy ich osoba trzecia.

Dajemy Ci maksimum bezpieczeństwa zakupów.